Nagrody i wyróżnienia

INICJATOR 2015 w kategorii ZDROWIE (I MIEJSCE) w konkursie organizowanym przez Miasto Poznań. Organizacja nagrodzona została za realizację projektu profilaktycznego „LŚNIENIE”.

W 2018 r. otrzymaliśmy wyróżnieni w konkursie na najlepiej zarządzaną organizację pozarządową w Wielkopolsce. Konkurs organizowany był przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr), we współpracy z Uniwersytetem we Freiburgu. Uzasadnienie? “Za przemyślane i usystematyzowane podejście do pomocy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oparte na własnej diagnozie ich potrzeb, a także umiejętne wykorzystanie wolontariatu oraz umiejętność partycypacyjnego zarządzania zespołem.

Z przyjemnością informujemy, iż w 2018 r. zostaliśmy laureatami konkursu organizowanego przez Radę Osiedla Stare Miasto w Poznaniu pod nazwą: „Dobry Sąsiad na Starym Mieście”.

W 2018 r. wygraliśmy konkurs grantowy, organizowany przez IKEA Retail Sp. z o.o., w ramach którego zrealizowany został program profilaktyczny dla naszych podopiecznych, jak również wyremontowaliśmy ówczesną pracownię warsztatową Stowarzyszenia, przy ul. Garbary 30 w Poznaniu.