Nasze projekty

I. PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO w formie pracy podwórkowej
I. PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO w formie pracy podwórkowej

RYTMY EKSPRESJI

W 2021 r. (styczeń – grudzień) realizujemy kontynuację dotychczasowych działań w ramach projektu „RYTMY EKSPRESJI”. Po zeszłorocznym wyciszeniu i zamknięciu dotychczas prowadzonych grup, na podstawie diagnozy środowiskowej utworzona została nowa grupa wśród podopiecznych z terenów staromiejskich. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

W RYTMIE EMOCJI

W 2020 r. (styczeń – grudzień) zrealizowany został całoroczny projekt „W RYTMIE EMOCJI” w ramach którego kontynuowano i zakończono pracę z młodzieżą z dzielnicy Nowe Miasto w Poznaniu. Założeniem zadania publicznego było poszerzenie perspektywy pozytywnych doświadczeń młodzieży oraz rozwój ich zainteresowań, angażując w zajęcia sportowe i rekreacyjne w ramach funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej. Działania prowadzone były w systemie hybrydowym z uwagi na wybuch pandemii. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

W RYTMIE CODZIENNOŚCI 2019

W 2019 r. (styczeń – grudzień) zrealizowany został całoroczny projekt „W RYTMIE CODZIENNOŚCI” w ramach którego podjęto pracę z młodzieżą z dzielnicy Nowe Miasto w Poznaniu. Założeniem zadania publicznego było poszerzenie perspektywy pozytywnych doświadczeń młodzieży oraz rozwój ich zainteresowań, angażując w zajęcia sportowe i rekreacyjne w ramach funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

W RYTMIE CODZIENNOŚCI 2018

W 2018 r. (styczeń – grudzień) zrealizowany został całoroczny projekt „W RYTMIE CODZIENNOŚĆ” w ramach którego kontynuowano i wyciszono pracę z podopiecznymi z terenów Dębca i Zawad w Poznaniu. Jednocześnie, podjęto pracę z nową grupą wychowanków z Głównej. Założeniem zadania publicznego było poszerzenie perspektywy pozytywnych doświadczeń młodzieży oraz rozwój ich zainteresowań, angażując w zajęcia sportowe i rekreacyjne w ramach funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

W RYTMIE RAP&ROLL

W 2017 r. (styczeń – grudzień) zrealizowany został całoroczny projekt „W RYTMIE RAP&ROLL” w ramach którego kontynuowana była praca z grupą podopiecznych – na terenie Dębca w Poznaniu (utworzona w 2016 r.) oraz utworzono nową grupę adresatów z Zawad. Założeniem zadania publicznego było poszerzenie perspektywy pozytywnych doświadczeń młodzieży oraz rozwój ich zainteresowań, angażując w zajęcia sportowe i rekreacyjne w ramach funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

W RYTMIE ULICY

W 2016 r. (styczeń – grudzień) zrealizowany został całoroczny projekt „W RYTMIE ULICY” w ramach którego utworzona została nowa grupa podopiecznych – na terenie Dębca w Poznaniu oraz kontynuowano, a następnie zakończono pracę z grupą z Łazarza (podjętą w 2015 r.). Założeniem zadania publicznego było poszerzenie perspektywy pozytywnych doświadczeń młodzieży oraz rozwój ich zainteresowań, angażując w zajęcia sportowe i rekreacyjne w ramach funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

W RYTMIE EKSPRESJI

W 2015 r. (styczeń – grudzień) zrealizowany został całoroczny projekt „W RYTMIE EKSPRESJI” w ramach którego utworzona została nowa grupa podopiecznych – na terenie Łazarza w Poznaniu. Założeniem zadania publicznego było poszerzenie perspektywy pozytywnych doświadczeń młodzieży oraz rozwój ich zainteresowań, angażując w zajęcia sportowe i rekreacyjne w ramach funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

II. PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO w formie pracy podwórkowej z programem socjoterapeutycznym
II. PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO w formie pracy podwórkowej z programem socjoterapeutycznym

ULICZNI KINOMANI

W 2020 r. (kwiecień – grudzień) zrealizowany został projekt „ULICZNI KINOMANI”, stanowiący kontynuację działań podjętych w latach 2014 – 2019. Na terenach staromiejskich oraz na Dębcu w Poznaniu kontynuowano i zakończono pracę z 3 grupami podopiecznych. W ramach zajęć inicjowano tematykę psychoedukacji oraz rozwijano zainteresowania podopiecznych związane z filmem. Celem pracy zespołu pedagogicznego było również modelowanie wśród młodych ludzi zdrowych nawyków żywieniowych oraz prospołecznych postaw, inspirując do twórczej ekspresji. Zorganizowane zostały również warsztaty dla rodziców/opiekunów prawnych podopiecznych. Działania prowadzone były w systemie hybrydowym z uwagi na wybuch pandemii. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

MAJSTERKOWO’19

W 2019 r. (styczeń – grudzień) zrealizowany został projekt „MAJSTERKOWO’19”, stanowiący kontynuację działań podjętych w latach 2014 – 2018. Na terenie Starego Miasta oraz Rataj (Nowe Miasto) w Poznaniu kontynuowano pracę z grupami podopiecznych; jednocześnie inicjując utworzenie nowej grupy podopiecznych na Dębcu. W ramach zajęć inicjowano prace rękodzielnicze oraz sportowe zabawy psychoruchowe. Celem pracy zespołu pedagogicznego było również modelowanie wśród młodych ludzi zdrowych nawyków żywieniowych oraz prospołecznych postaw, inspirując do twórczej ekspresji. Zrealizowano również 2 wycieczki krajoznawcze do Wrocławia i Torunia. W ramach oferty, wyciszona została praca z podopiecznymi z Rataj. Zorganizowane zostały również warsztaty dla rodziców/opiekunów prawnych podopiecznych. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

MAJSTERKOWO

W 2018 r. (kwiecień – grudzień) zrealizowany został projekt „MAJSTERKOWO”, stanowiący kontynuację działań podjętych w latach 2014 – 2017. Na terenie Starego Miasta oraz Rataj (Nowe Miasto) w Poznaniu utworzono dwie grupy podopiecznych. Integralnym elementem działań było włączenie w plan pracy zajęć z zakresu majsterkowania oraz rękodzieła, sięgając do idei ergoterapii. Celem pracy zespołu pedagogicznego było również modelowanie wśród młodych ludzi zdrowych nawyków żywieniowych oraz prospołecznych postaw, inspirując do twórczej ekspresji. W ramach oferty, zorganizowane zostały warsztaty dla rodziców/opiekunów prawnych podopiecznych. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

KLUB DŻENTELMENÓW

W 2017 r. (styczeń – grudzień) zrealizowany został całoroczny projekt „KLUB DŻENTELMENÓW”, który stanowił kontynuację działań podjętych w latach 2014 – 2016 na terenie dzielnicy Nowe Miasto w Poznaniu (Rataje i Główna). W ramach realizacji zadania publicznego; w oparciu o program socjoterapeutyczny kontynuowana była praca z grupą z Rataj oraz Głównej, dążąc jednocześnie do ich wyciszenia. Integralnym elementem działań było włączenie młodzieży w aktywność międzypokoleniową z seniorami. Celem pracy zespołu pedagogicznego było modelowanie wśród młodych ludzi zdrowych nawyków żywieniowych oraz prospołecznych postaw, inspirując do twórczej ekspresji. W ramach oferty, zorganizowane zostały 2 warsztaty dla rodziców/opiekunów prawnych podopiecznych. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

KULTURALIA

W 2016 r. (styczeń – grudzień) zrealizowany został całoroczny projekt „KULTURALIA”, który stanowił kontynuację działań podjętych w latach 2014 – 2015 na terenie dzielnicy Nowe Miasto w Poznaniu (Rataje i Główna). W ramach realizacji zadania publicznego; w oparciu o program socjoterapeutyczny, rozwinięta została praca z dwiema grupami podopiecznych (grupa “Rataje II” oraz grupa “Główna”), a także zakończona została praca z jedną z grup z osiedli ratajskich(grupa “Rataje I”). Rezultatem ukończenia pracy z grupą młodzieży było zorganizowanie przez podopiecznych kameralnego koncertu oraz opracowanie pamiątkowego albumu. Celem pracy zespołu pedagogicznego było modelowanie wśród młodych ludzi zdrowych nawyków żywieniowych oraz prospołecznych postaw, inspirując do twórczej ekspresji. Zorganizowane zostały 2 pilotażowe warsztaty dla rodziców/opiekunów prawnych podopiecznych. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

ZAPLECZE RÓŻNORODNOŚCI

W 2015 r. (styczeń – grudzień) zrealizowany został całoroczny projekt „ZAPLECZE RÓŻNORODNOŚCI”, który stanowił kontynuację działań podjętych w 2014 r. na terenie dzielnicy Nowe Miasto w Poznaniu. Celem pracy zespołu pedagogicznego było rozwinięcie pracy z trzema grupami podopiecznych (z terenów osiedli ratajskich oraz z Głównej); a poprzez to, modelowanie wśród młodych ludzi prospołecznych postaw, inspirując do twórczej ekspresji z wykorzystaniem m.in. fotografii, muzyki oraz sportu. Zależało nam na ugruntowaniu w świadomości adresatów, iż rozwijane zainteresowania mogą być wielopłaszczyznowe i przenikać się wzajemnie, a całokształt ma znaczny wpływ na konstruowanie się poczucia własnej wartości i tożsamości. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

MAJSTERKOWO

W 2018 r. (kwiecień – grudzień) zrealizowany został projekt „MAJSTERKOWO”, stanowiący kontynuację działań podjętych w latach 2014 – 2017. Na terenie Starego Miasta oraz Rataj (Nowe Miasto) w Poznaniu utworzono dwie grupy podopiecznych. Integralnym elementem działań było włączenie w plan pracy zajęć z zakresu majsterkowania oraz rękodzieła, sięgając do idei ergoterapii. Celem pracy zespołu pedagogicznego było również modelowanie wśród młodych ludzi zdrowych nawyków żywieniowych oraz prospołecznych postaw, inspirując do twórczej ekspresji. W ramach oferty, zorganizowane zostały warsztaty dla rodziców/opiekunów prawnych podopiecznych. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

ZAPLECZE MOŻLIWOŚCI

W 2014 r. (maj – grudzień) zrealizowany został projekt „ZAPLECZE MOŻLIWOŚCI” których adresatami byli młodzi ludzie z okręgu osiedli ratajskich w poznańskiej dzielnicy Nowe Miasto (ratajskie osiedla blokowe). Młodzież uczestniczyła w zajęciach związanych z aktywizacją społeczną i kulturową; celem programu była profilaktyka uzależnień. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

III. PROGRAMY WCZESNEJ INTERWENCJI
III. PROGRAMY WCZESNEJ INTERWENCJI

DZIECI Z DWORCA ZOO’21

W 2021 r. (kwiecień – grudzień) kontynuujemy program wczesnej interwencji w ramach projektu „DZIECI Z DWORCA ZOO’21) mające na celu profilaktykę uzależnień wśród grup ryzyka. Oddziaływaniami objęliśmy nowopowstałą grupę z terenów staromiejskich. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

DZIECI Z DWORCA ZOO’20

W 2020 r. (styczeń – grudzień) zrealizowany został „DZIECI Z DWORCA ZOO’20” mający na celu profilaktykę uzależnień. W ramach projektu zrealizowano autorski program wczesnej interwencji dot. eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi wśród młodzieży. Projekt stanowił poszerzenie pracy bieżącej; podopieczni Stowarzyszenia z rejonów Starego Miasta w Poznaniu mieli okazję uczestniczyć w zajęciach animacyjnych i warsztatowych, organizowanych na przestrzeni całego roku. Zwieńczeniem pracy była realizacja dwóch inicjatyw oddolnych młodzieży – organizacja paczek świątecznych. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

Program Wczesnej Interwencji: DZIECI Z DWORCA ZOO’19

W 2019 r. (styczeń – grudzień) zrealizowany został „Program Wczesnej Interwencji: DZIECI Z DWORCA ZOO’19” mający na celu profilaktykę uzależnień. W ramach projektu kontynuowano realizację autorskiego programu wczesnej interwencji dot. eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi wśród młodzieży. Projekt stanowił poszerzenie pracy bieżącej; podopieczni Stowarzyszenia z rejonów Głównej w Poznaniu mieli okazję uczestniczyć w zajęciach animacyjnych i warsztatowych, organizowanych na przestrzeni całego roku. Zwieńczeniem pracy była realizacja dwóch inicjatyw oddolnych młodzieży. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

Program Wczesnej Interwencji: DZIECI Z DWORCA ZOO

W 2018 r. (styczeń – grudzień) zrealizowany został „Program Wczesnej Interwencji: DZIECI Z DWORCA ZOO” mający na celu profilaktykę uzależnień. W ramach projektu kontynuowano autorski program wczesnej interwencji dot. eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi wśród młodzieży. Projekt stanowił poszerzenie pracy bieżącej; podopieczni Stowarzyszenia z rejonów Głównej oraz Starego Miasta w Poznaniu mieli okazję uczestniczyć w zajęciach animacyjnych i warsztatowych, organizowanych na przestrzeni całego roku. Zwieńczeniem pracy była realizacja dwóch inicjatyw oddolnych młodzieży – maraton filmowy oraz wyjście na laserowy paintball. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

DZIECI Z DWORCA ZOO

W 2017 r. (styczeń – grudzień) zrealizowany został projekt „DZIECI Z DWORCA ZOO” mający na celu profilaktykę uzależnień. W ramach projektu zrealizowany został autorski program wczesnej interwencji dot. eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi. Projekt stanowił poszerzenie pracy bieżącej; podopieczni Stowarzyszenia z rejonów Rataj, Starego i Nowego Miasta oraz Dębca mieli okazję uczestniczyć w zajęciach animacyjnych i warsztatowych, organizowanych na przestrzeni całego roku. Zwieńczeniem pracy był wspólny wyjazd wszystkich uczestników do Berlina w Niemczech. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

IV. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
IV. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

DYSCYPLINY PROFILAKTYKI

W 2020 r. (luty – grudzień) zrealizowany został projekt „DYSCYPLINY PROFILAKTYKI” mający na celu profilaktykę uzależnień. Projekt stanowił poszerzenie pracy bieżącej; podopieczni Stowarzyszenia mieli okazję uczestniczyć w zajęciach sportowych organizowanych w okresie zimowym, wiosennym, letnim i jesiennym; również w systemie hybrydowym z uwagi na wybuch pandemii. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Sportu.

SPORTOWE WARIACJE

W 2018 r. (luty – czerwiec) zrealizowany został projekt „SPORTOWE WARIACJE” mający na celu profilaktykę uzależnień. Projekt stanowił poszerzenie pracy bieżącej; podopieczni Stowarzyszenia mieli okazję uczestniczyć w zajęciach sportowych i kulturalnych organizowanych w okresie zimowym, wiosennym i letnim. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Sportu.

PUCHAR SPORTÓW ULICZNYCH

W 2019 r. (marzec – sierpień) zrealizowany został projekt „PUCHAR SPORTÓW ULICZNYCH” mający na celu profilaktykę uzależnień. Projekt stanowił poszerzenie pracy bieżącej; podopieczni Stowarzyszenia mieli okazję uczestniczyć w zajęciach sportowych organizowanych w okresie zimowym, wiosennym i letnim. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Sportu.

ZAPLECZE INSPIRACJI 2019

W 2019 r. (czerwiec – lipiec) zrealizowany został projekt „ZAPLECZE INSPIRACJI 2019” mający na celu animację czasu wolnego młodzieży z terenów Świerczewa. Projekt stanowił poszerzenie pracy bieżącej; podopieczni Stowarzyszenia mieli okazję uczestniczyć w zajęciach organizowanych w okresie letnim. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych za rekomendacją Rady Osiedla Świerczewo.

ZAPLECZE INSPIRACJI 2018

W 2018 r. (sierpień – wrzesień) zrealizowany został projekt „ZAPLECZE INSPIRACJI 2018” mający na celu animację czasu wolnego młodzieży z terenów Świerczewa. Projekt stanowił poszerzenie pracy bieżącej; podopieczni Stowarzyszenia mieli okazję uczestniczyć w zajęciach organizowanych w okresie letnim. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych za rekomendacją Rady Osiedla Świerczewo.

ZAPLECZE INSPIRACJI

W 2017 r. (czerwiec – lipiec) zrealizowany został projekt „ZAPLECZE INSPIRACJI” mający na celu animację czasu wolnego młodzieży z terenów Świerczewa. Projekt stanowił poszerzenie pracy bieżącej; podopieczni Stowarzyszenia mieli okazję uczestniczyć w zajęciach organizowanych w okresie letnim. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych za rekomendacją Rady Osiedla Świerczewo.

LETNIE WARIACJE

W 2017 r. (lipiec – wrzesień) zrealizowany został projekt „LETNIE WARIACJE” mający na celu profilaktykę uzależnień. Projekt stanowił poszerzenie pracy bieżącej; podopieczni Stowarzyszenia z rejonów Rataj, Starego i Nowego Miasta oraz Dębca mieli okazję uczestniczyć w zajęciach sportowych i kulturalnych organizowanych w okresie letnim. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

SPORTOWE WEEKENDÓWKI

W 2016 r. (wrzesień – listopad) zrealizowany został projekt „SPORTOWE WEEKENDÓWKI” mający na celu profilaktykę uzależnień. Projekt stanowił poszerzenie pracy bieżącej; część podopiecznych Stowarzyszenia miała okazję uczestniczyć w zajęciach sportowych organizowanych w weekendy. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Sportu.

NA MARGINESIE

W 2015 r. (maj – grudzień) zrealizowany został projekt „NA MARGINESIE”. Projekt stanowił poszerzenie pracy bieżącej w naszej placówce o dodatkowe zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, dedykowane poszczególnym podopiecznym Stowarzyszenia. Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Zdrowia.

LŚNIENIE

W 2015 r. (lipiec – październik) zrealizowany został projekt „LŚNIENIE” mający na celu profilaktykę uzależnień, który nagrodzony został tytułem INICJATOR 2015 w kategorii ZDROWIE (I MIEJSCE) w konkursie organizowanym przez Miasto Poznań. Projekt stanowił poszerzenie pracy bieżącej Stowarzyszenia; wszyscy podopieczni mieli okazję uczestniczyć w zajęciach organizowanych wedle idei tzw. pedagogiki przeżyć; w tym, w specjalistycznym kursie pierwszej pomocy przedmedycznej. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

W PRZESTRZENI ALTERNATYW

W 2014 r. (listopad – grudzień) zrealizowany został projekt „W PRZESTRZENI ALTERNATYW” stanowiący poszerzenie pracy bieżącej z podopiecznymi z terenów osiedli ratajskich w Poznaniu. Projekt ukierunkowanych był na rozwijanie konkretnych zainteresowań podopiecznych Stowarzyszenia, związanych ze sportem i fotografią. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

V. KAMPANIE SPOŁECZNE I DZIAŁANIA WARSZTATOWO-KONSULTACYJNE
V. KAMPANIE SPOŁECZNE I DZIAŁANIA WARSZTATOWO-KONSULTACYJNE

DOPALACZE TO NIE BAJKA!

W 2020 r. (luty – grudzień) zrealizowana została kampania społeczna “DOPALACZE TO NIE BAJKA!” mając na celu profilaktykę uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy. W ramach kampanii przeprowadzono działania w przestrzeni medialnej, jak również cykl 5 warsztatów szkolnych dla młodzieży w ich szkołach; jak również cykl 5 warsztatów otwartych w ramach akcji plenerowych w okresie letnim. Ponadto, przeprowadzono cykl 10 warsztatów specjalistycznych dla kadry, na co dzień pracującej z młodzieżą. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

DOPALACZE TO NIE BAJKA! Warsztaty dla młodzieży

W 2020 r. (sierpień – grudzień) zrealizowany został program warsztatowy dla młodzieży z Pobiedzisk pod nazwą: „DOPALACZE TO NIE BAJKA! Warsztaty dla młodzieży” w ramach którego przeprowadzono cykl 5 spotkań dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu profilaktyki uzależnień. Projekt współfinansowany przez Gminę i Miasto Pobiedziska, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji.

BLIŻEJ DZIECKA – warsztaty dla rodziców

W 2020 r. (luty – grudzień) zrealizowany został projekt “BLIŻEJ DZIECKA – warsztaty dla rodziców” w ramach którego przeprowadzono cykl 20 spotkań warsztatowych oraz konsultacji dla rodziców dzieci i młodzieży z grupy ryzyka. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

W PUNKT

W 2019 r. (styczeń – grudzień) zrealizowany został projekt “W PUNKT” w ramach którego w przestrzeni lokalowej Stowarzyszenia przy ul. Garbary 30 prowadzony był stacjonarny punkt konsultacyjny dot. profilaktyki uzależnień, jak również zainicjowano realizację warsztatów psychoedukacyjnych skierowanych do młodzieży z grupy ryzyka. W ramach oferty, przeprowadzono także warsztaty tematyczne z 2 grupami młodzieży w placówce oświatowej w Poznaniu, w Szkole Podstawowej nr 84. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

ŻYCIE MOIM DOPALACZEM – reaktywacja

W 2019 r. (kwiecień – wrzesień) zrealizowany został projekt „ŻYCIE MOIM DOPALACZEM – reaktywacja” w formie kampanii społeczno-edukacyjnej pod hasłem “Dopalacze to nie bajka!” mającej na celu profilaktykę uzależnień (dopalacze). Na przestrzeni od maja do sierpnia prowadzone były nad Wartą w Poznaniu cykliczne wydarzenia, w ramach których edukatorzy Stowarzyszenia dzielili się wiedzą z zakresu profilaktyki uzależnień z Mieszkańcami Poznania. W działania zaangażowała się również Komenda Miejska w Poznaniu, współtworząc akcję prewencyjną nad Wartą, otwierającą działania. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

ŻYCIE MOIM DOPALACZEM

W 2018 r. (wrzesień – grudzień) zrealizowany został projekt „ŻYCIE MOIM DOPALACZEM” w formie kampanii społeczno-edukacyjnej pod hasłem “Dopalacze to nie bajka!” mającej na celu profilaktykę uzależnień (dopalacze). Na przestrzeni kilku miesięcy realizowana była kampania interaktywna, prowadzona bezpośrednio na ulicach Poznania w formie plakatów wielkoformatowych i cyklicznych dyżurów Mobilnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego; jak i w przestrzeni wirtualnej. W ramach projektu zorganizowano seminarium metodyczne pod kierunkiem dr prof. nadzw. Mariusz Jędrzejko. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

W 2018 r. (wrzesień – grudzień) zrealizowany został projekt “Punkt Informacyjno-Konsultacyjny” w ramach którego w przestrzeni lokalowej Stowarzyszenia przy ul. Garbary 30 prowadzony był stacjonarny punkt konsultacyjny dot. profilaktyki uzależnień, jak również zainicjowano realizację warsztatów psychoedukacyjnych skierowanych do młodzieży z grupy ryzyka. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

OWOCE (nie)ZAKAZANY – reaktywacja

W 2017 r. (sierpień – grudzień) zrealizowany został projekt „OWOCE (nie)ZAKAZANY – reaktywacja” w formie kampanii społeczno-edukacyjnej mający na celu profilaktykę uzależnień (dopalacze). Na przestrzeni kilku miesięcy realizowana była kampania interaktywna, prowadzona bezpośrednio na ulicach Poznania (obejmując 8 rejonów Miasta), jak i w przestrzeni wirtualnej. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

OWOCE (nie)ZAKAZANY

W 2016 r. (wrzesień) zrealizowany został projekt „OWOCE (nie)ZAKAZANY” w formie kampanii społeczno-edukacyjnej mający na celu profilaktykę uzależnień (dopalacze) oraz HIV/AIDS; w finał kampanii (symboliczny przemarsz ulicami miasta) włączeni zostali podopieczni Stowarzyszenia, jak i nasi sympatycy. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

VI. PROGRAMY INTEGRUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ
VI. PROGRAMY INTEGRUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

KOLEKTYW RÓWNOŚCI

W 2019 r. (wrzesień – grudzień) zrealizowany został projekt „KOLEKTYW RÓWNOŚCI” mający na celu przeciwdziałanie stereotypizacji i dyskryminacji młodzieży z obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt stanowił poszerzenie pracy bieżącej; podopieczni Stowarzyszenia mieli okazję uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i kulturalnych organizowanych, a także byli uczestnikami wycieczki do Warszawy. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH: Bernardyn

W 2018 r. (luty – grudzień) zrealizowany został projekt „CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH: Bernardyn” mający na celu organizację społeczności lokalnej z terenów nadwarciańskich i okolicznych pierzei; inspirując do realizacji niezależnych inicjatyw oddolnych na rzecz rozwijania swoich zainteresowań i potencjału. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Gabinet Prezydenta.

Zorganizowanie akcji LATO ZDROWE I MIĘDZYPOKOLENIOWE w ramach wydarzenia LATO NA TARGACH

W 2018 r. (lipiec – sierpień) zrealizowany został projekt „Zorganizowanie akcji LATO ZDROWE I MIĘDZYPOKOLENIOWE w ramach wydarzenia LATO NA TARGACH”. W ramach realizacji działań, w okresie letnim Stowarzyszenie wsparło organizację ogólnomiejskiego programu wydarzeń, skierowanych do mieszkańców Poznania. Projekt finansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

StreetArt na Starym Mieście

W 2018 r. (sierpień – wrzesień) zrealizowany został projekt „StreetArt na Starym Mieście” mający na celu animację czasu wolnego młodzieży z terenów Starego Miasta. Projekt stanowił poszerzenie pracy bieżącej; podopieczni Stowarzyszenia mieli okazję uczestniczyć w zajęciach organizowanych w okresie letnim. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Kultury za rekomendacją Rady Osiedla Stare Miasto.

WSZYSCY RÓWNI – RÓWNI NA SWOJĄ MIARĘ

W 2017 r. (kwiecień – czerwiec) zrealizowany został projekt „WSZYSCY RÓWNI – RÓWNI NA SWOJĄ MIARĘ” mający na celu przeciwdziałanie dyskryminacji młodzieży z obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt stanowił poszerzenie pracy bieżącej; podopieczni Stowarzyszenia mieli okazję uczestniczyć w zajęciach sportowych i kulturalnych organizowanych w okresie letnim. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH: MŁODZIEŻOWY KLUB FILMOWY
(CIL: MKF’17)

W 2017 r. (marzec – grudzień) zrealizowany został projekt „CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH: MŁODZIEŻOWY KLUB FILMOWY (CIL: MKF’17)” mający na celu animowanie czasu wolnego młodzieży, będącej pod pieczą Stowarzyszenia, jak i spoza ich kręgu oraz inspirowanie do podjęcia niezależnych inicjatyw młodzieżowych na rzecz rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz na rzecz społeczności lokalnych. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Gabinet Prezydenta.

CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH: MŁODZIEŻOWY KLUB FILMOWY
(CIL: MKF)

W 2016 r. (październik – grudzień) zrealizowany został projekt „CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH: MŁODZIEŻOWY KLUB FILMOWY (CIL: MKF)” mający na celu animowanie czasu wolnego młodzieży, będącej pod pieczą Stowarzyszenia, jak i spoza ich kręgu oraz inspirowanie do podjęcia niezależnych inicjatyw młodzieżowych na rzecz rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz na rzecz społeczności lokalnych. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Gabinet Prezydenta.

VII. WYCIECZKI I BIWAKI
VII. WYCIECZKI I BIWAKI

NA SZLAKU WSPOMNIEŃ

W 2019 r. (maj – czerwiec) zrealizowany został projekt „NA SZLAKU WSPOMNIEŃ” w ramach którego podopieczni Stowarzyszenia wzięli udział w wycieczce krajoznawczej do Gniezna, jako miejsca bliskiego, będącego wspomnieniem pierwszej stolicy Polski; a jednocześnie, miejsca wciąż nie w pełni poznanego. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Sportu.

PRZYGODA Z SURWIWALEM

W 2019 r. (lipiec) zrealizowana została inicjatywa młodzieżowa pod nazwą „PRZYGODA Z SURWIWALEM”. W ramach inicjatywy, w okresie letnim zorganizowany został dla części podopiecznych Stowarzyszenia (12 osób) wyjazd rekreacyjny z elementami surwiwalu wśród okolicznych terenów zielonych Poznania. Projekt finansowany ze środków Miasta Poznania, w ramach regrantingu Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe, prowadzone przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni i Sieć Współpracy “Działamy Razem”.

WAKACJE Z SURWIWALEM 2018

W 2018 r. (lipiec) zrealizowany został projekt „WAKACJE Z SURWIWALEM 2018”. W ramach projektu, w okresie letnim zorganizowany został dla części podopiecznych Stowarzyszenia wyjazd rekreacyjny dla 16 uczestników do Sierakowa. Młodzież uczestniczyła m.in. w warsztatach z elementami surwiwalu, pierwszej pomocy oraz w zajęciach jazdy konnej. Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Zdrowia.

WAKACJE Z SURWIWALEM 2017

W 2017 r. (sierpień) zrealizowany został projekt „WAKACJE Z SURWIWALEM 2017”. W ramach projektu, w okresie letnim zorganizowany został dla części podopiecznych Stowarzyszenia wyjazd rekreacyjny dla 15 uczestników do Sierakowa. Młodzież uczestniczyła m.in. w warsztatach z elementami surwiwalu, pierwszej pomocy oraz w zajęciach jazdy konnej. Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Zdrowia.

WAKACJE Z SURWIWALEM 2016

W 2016 r. (sierpień) zrealizowany został projekt „WAKACJE Z SURWIWALEM 2016”. W ramach projektu, w okresie letnim zorganizowany został dla części podopiecznych Stowarzyszenia wyjazd rekreacyjny dla 15 uczestników do Sierakowa. Młodzież uczestniczyła m.in. w warsztatach z elementami surwiwalu, pierwszej pomocy oraz w zajęciach jazdy konnej. Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Zdrowia.

WAKACJE Z SURWIWALEM

W 2015 r. (sierpień) zrealizowany został projekt „WAKACJE Z SURWIWALEM”. W ramach projektu, w okresie letnim zorganizowany został dla części podopiecznych Stowarzyszenia wyjazd rekreacyjny dla 15 uczestników do Sierakowa. Młodzież uczestniczyła m.in. w warsztatach z elementami surwiwalu, pierwszej pomocy oraz w zajęciach jazdy konnej. Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Zdrowia.

VIII. NASZE PIERWSZE KROKI…
VIII. NASZE PIERWSZE KROKI…

Na przestrzeni lat 2011 – 2013, zespół pedagogów tworzących Stowarzyszenie RIPOSTA, pod skrzydłami Fundacji Raya Wilsona i przy wsparciu Urzędu Miasta Poznań, zrealizował następujące projekty:

MALOWANIE NA BAJKOWO

Projekt „MALOWANIE NA BAJKOWO” zrealizowany został we wrześniu 2011 r. Projekt dedykowany był podopiecznym Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez ss. Serafitki. W ramach akcji, inspirując się metodami nauczania polisensorycznego, grupa wolontariuszy wraz z podopiecznymi, w jednym z korytarzy DPS dla Dzieci stworzyła bajkowy świat, w którym dzieciaki mogły poznawać przestrzeń niemal wszystkimi zmysłami. Ponadto,  odbyło się również plenerowe pożegnanie wakacji i lata. Imprezę otworzył spektakl teatru “Droga” pt: “Historie. Jak powstały pustynie i kamienie?”, który to zakończył się wspólnym puszczaniem mydlanych baniek. Po słodkim poczęstunku rozpoczął się etap konkursowy, gdzie uczestnicy metodami prób i błędów kolejno pokonywali tory przeszkód, zgadywali odgłosy natury, tańcowali z igłą i nitką oraz malowali światy swoich wyobrażeń. Nie obyło się również bez zabaw związanych z ruchem ciała i tańcem, które pozwoliły przekonać się, jak niewiele potrzeba, aby zatańczyć z gracją i lekkością motyla 😉 Uwieńczeniem spotkania, a jednocześnie część artystyczną stanowiły występy młodych adeptów wokalistyki i tańca z okręgu ratajskich osiedli.

The Time of ARTernative. Czas ARTernatywy

Projekt „The Time of ARTernative. Czas ARTernatywy” zrealizowany został w październiku 2011 r. Wydarzenie miało miejsce w klubie Eskulap w Poznaniu, poprzedzając koncert Raya Wilsona. Czas ARTernatywy wypełniała muzyka, taniec i uśmiech 😉 Przestrzeń wypełniały warsztaty breakdance i le parkur, a także pokazy sztuk walki; warsztaty oraz spektakle teatralne, ukazujące różnorodność ekspresji i szereg alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

POMOST

Projekt „POMOST” to pilotażowy projekt, przekładający na grunt środowiska poznańskich blokowisk metodę streetworkingu. Projekt został z powodzeniem zrealizowany na przestrzeni roku 2012, podejmując przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, których bardzo częstą przyczyną jest wszechogarniająca nuda. Ideą, przyświecającą urzeczywistnianiu naszych planów było budowanie metaforycznego pomostu, jako przejścia do rzeczywistości oferującej adresatom projektu rozwiązania inne, niż te, dotychczas dostępne lecz destruktywne w skutkach. Uczestnicy zajęć zyskali możliwość rozpoznania, a następnie udoskonalenia swoich mocnych stron, uświadomienie drzemiącego w nich potencjału. Za pomocą projektu, zrealizowane zostały postulaty młodych ludzi nawiązujące do ukazywania konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów, treningu umiejętności radzenia sobie ze stresem, treningu asertywności, wewnątrzsterowności czy wzmacniania poczucia własnej wartości.

PRZESTRZEŃ ALTERNATYW

Projekt „PRZESTRZEŃ ALTERNATYW” to innowacyjna propozycja podjęcia działań na rzecz zapobiegania negatywnym zjawiskom w środowisku młodzieży, wśród której więzi rodzinne jak i z instytucjami są rozluźnione na korzyść więzi łączących je z ulicą. Głównym celem projektu realizowanego w 2012 roku, stało się poszerzanie wachlarza alternatyw, przy jednoczesnym budowaniu z uczestnikami zajęć relacji opartej na wzajemnym poszanowaniu, zaufaniu, życzliwości. Całoroczne zajęcia odbywały się w formie przeróżnej; realizowane jako cykle zajęć audiowizualnych, multimedialnych, sportowych czy rekreacyjnych, a nawet w formie wyjazdów krajoznawczych,  ukazując multum możliwości konstruktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijania pasji i swoich umiejętności. Wieloaspektowość projektu zogniskowana została również wokół zgłębiania zarówno tajników organizacji wydarzeń artystycznych, jak i samego uczestnictwa w imprezach, koncertach, udziału w innych przedsięwzięciach kulturalnych oraz społecznych. W ramach tego projektu zrealizowane zostały dwa eventy, pod hasłem: „Miejsca ARTernatywy” oraz „Ulice ARTernatywy” , których współtwórcami stali się młodzi ludzie z Rataj.

POZYTYWNIE NAKRĘCENI

Projekt „POZYTYWNIE NAKRĘCENI” zrealizowany został w 2013 r. jako kontynuacja pilotażowego projektu „POMOST”. Projekt miał na celu dalsze rozwijanie zainteresowań i pasji naszych podopiecznych, koncentrując się na dwóch dyscyplinach, szczególnie interesujących młodzież. Projekt zakładał organizację spotkań, podczas których prowadzone były m.in. warsztaty breakdance oraz le parkur. W zajęcia włączono warsztaty fotoreportażu, ponieważ jednym z elementów projektu było również stworzenie krótkiej etiudy filmowej, prezentującej umiejętności rozwijane przez adresatów. Zarówno warsztaty breakdance, jak i le parkur przeplatały spotkania związane z konstruktywnym rozładowywaniem emocjonalnych napięć, treningiem motywacji i asertywności. Ponadto, młodzież miała szansę uczestniczyć w różnego rodzaju imprezach i festiwalach kulturalnych, poszerzając horyzonty pozytywnych doświadczeń.

SZLAKIEM PEREŁ ARCHITEKTURY WIELKOPOLSKI

Projekt „SZLAKIEM PEREŁ ARCHITEKTURY WIELKOPOLSKI” zrealizowany został w formie półkolonii letnich w 2013 r, którego uczestnikami była poznańska młodzież. Projekt ten to zaproszenie na spotkanie z regionalną sztuką, architekturą i kulturą. Założeniem naszym było poznanie konkretnych miejscowości, wraz z ich fascynującymi tajemnicami. Program wyjazdów obejmował zwiedzanie najbardziej reprezentatywnych, niepowtarzalnych architektonicznie obiektów na obszarze Wielkopolski. Ze względu na czynniki natury geograficznej oraz aspekt historyczny dominującą formą zabytków zaproponowanych przez nas w ramach programowego zwiedzania stanowiły zamki. Na dalszych miejscach oferty uplasowane zostały takie obiekty jak pałace, kościoły, katedry. A zatem, odwiedziliśmy  kolejno: graniczący z naszym województwem Biskupin, włączony w projekt przez wzgląd na swe niezwykłe walory turystyczne, następnie Kórnik, Rogalin, Gniezno, Gołuchów, Ląd, Rydzyna, Szamotuły, Wyszyna oraz Goraj, gdzie rozbiliśmy biwak. Realizacja projektu zainspirowana była lekturą książki „Cuda Polski. Perły architektury” dwóch wybitnych autorów, znanych przewodników: Tadeusza Glinki oraz Marka Piaseckiego. Publikacja ta zawiera niezwykle barwne opisy najpiękniejszych obiektów, zakątków Polski, w tym oczywiście Wielkopolski. To zaproszenie do zaznajomienia się zarówno z literacką perełką, jak i z regionalną architekturą, inspirując do zaplanowania wycieczek ku miejscom wartym polecenia.