PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO w formie pracy podwórkowej

RYTMY EKSPRESJI

W 2021 r. (styczeń – grudzień) realizujemy kontynuację dotychczasowych działań w ramach projektu „RYTMY EKSPRESJI”. Po zeszłorocznym wyciszeniu i zamknięciu dotychczas prowadzonych grup, na podstawie diagnozy środowiskowej utworzona została nowa grupa wśród podopiecznych z terenów staromiejskich. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

W RYTMIE EMOCJI

W 2020 r. (styczeń – grudzień) zrealizowany został całoroczny projekt „W RYTMIE EMOCJI” w ramach którego kontynuowano i zakończono pracę z młodzieżą z dzielnicy Nowe Miasto w Poznaniu. Założeniem zadania publicznego było poszerzenie perspektywy pozytywnych doświadczeń młodzieży oraz rozwój ich zainteresowań, angażując w zajęcia sportowe i rekreacyjne w ramach funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej. Działania prowadzone były w systemie hybrydowym z uwagi na wybuch pandemii. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

W RYTMIE CODZIENNOŚCI 2019

W 2019 r. (styczeń – grudzień) zrealizowany został całoroczny projekt „W RYTMIE CODZIENNOŚCI” w ramach którego podjęto pracę z młodzieżą z dzielnicy Nowe Miasto w Poznaniu. Założeniem zadania publicznego było poszerzenie perspektywy pozytywnych doświadczeń młodzieży oraz rozwój ich zainteresowań, angażując w zajęcia sportowe i rekreacyjne w ramach funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

W RYTMIE CODZIENNOŚCI 2018

W 2018 r. (styczeń – grudzień) zrealizowany został całoroczny projekt „W RYTMIE CODZIENNOŚĆ” w ramach którego kontynuowano i wyciszono pracę z podopiecznymi z terenów Dębca i Zawad w Poznaniu. Jednocześnie, podjęto pracę z nową grupą wychowanków z Głównej. Założeniem zadania publicznego było poszerzenie perspektywy pozytywnych doświadczeń młodzieży oraz rozwój ich zainteresowań, angażując w zajęcia sportowe i rekreacyjne w ramach funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

W RYTMIE RAP&ROLL

W 2017 r. (styczeń – grudzień) zrealizowany został całoroczny projekt „W RYTMIE RAP&ROLL” w ramach którego kontynuowana była praca z grupą podopiecznych – na terenie Dębca w Poznaniu (utworzona w 2016 r.) oraz utworzono nową grupę adresatów z Zawad. Założeniem zadania publicznego było poszerzenie perspektywy pozytywnych doświadczeń młodzieży oraz rozwój ich zainteresowań, angażując w zajęcia sportowe i rekreacyjne w ramach funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

W RYTMIE ULICY

W 2016 r. (styczeń – grudzień) zrealizowany został całoroczny projekt „W RYTMIE ULICY” w ramach którego utworzona została nowa grupa podopiecznych – na terenie Dębca w Poznaniu oraz kontynuowano, a następnie zakończono pracę z grupą z Łazarza (podjętą w 2015 r.). Założeniem zadania publicznego było poszerzenie perspektywy pozytywnych doświadczeń młodzieży oraz rozwój ich zainteresowań, angażując w zajęcia sportowe i rekreacyjne w ramach funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

W RYTMIE EKSPRESJI

W 2015 r. (styczeń – grudzień) zrealizowany został całoroczny projekt „W RYTMIE EKSPRESJI” w ramach którego utworzona została nowa grupa podopiecznych – na terenie Łazarza w Poznaniu. Założeniem zadania publicznego było poszerzenie perspektywy pozytywnych doświadczeń młodzieży oraz rozwój ich zainteresowań, angażując w zajęcia sportowe i rekreacyjne w ramach funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej. Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

Nasze projekty